Friday, Mar 24th

Last update02:25:39 AM GMT

Thông báo tuyển sinh

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
31 Thông báo tuyển sinh 2015-2016 (mới) NTN 14151
32 Thông báo về việc tuyển sinh năm học 2015-2016 NTN 29536
33 Thông tin tuyển sinh (dự kiến) năm 2015 NTN 9371
34 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 bổ sung năm 2014 ngành Điều Dưỡng và Xét Nghiệm Y Học NTN 3548
35 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 bổ sung năm 2014 NTN 2964
36 DS dự xét NV2 năm 2014 tính đến ngày 0409 Le Thanh Hoan 2062
37 DS dự xét NV2 năm 2014 tính đến ngày 30/8 Le Thanh Hoan 2089
38 DS dự xét NV2 2014 Le Thanh Hoan 2128
39 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 năm 2014 Le Thanh Hoan 9407
40 TB chiêu sinh lớp BD KTV Xét Nghiệm Le Thanh Hoan 3819
You are here Tuyển sinh Thông báo tuyển sinh