Công nhận tốt nghiệp

CNTN và không CNTN lần 1 định hướng và Y sĩ chuyển Điều Dưỡng

22 Tháng Ba 2017 12:31 SA

Danh sách công nhận tốt nghiệp và không công nhận tốt nghiệp lớp Định hướng YHCT và YHDP K18; danh sách thi lại Y sĩ chuyển Điều dưỡng khóa 9.

(Chi tiết xin xem file đính kèm bên dưới)

File đính kèm

Top