Liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Khu phố 9 - Phường Tân Biên - Tp. Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: (02513) 881.390 (P. Hành chính Tổng Hợp)

                  (0251) 22.11.154 (P. Quản lý Đào Tạo - ĐBCL - HTQT)

                  (0251) 22.11.152 (P. Công tác Chính trị  HSSV)

                  (0251) 22.11.150 (Bộ phận Tài chính Kế toán)

Fax: (02513) 887.195. Email: info@cyd.edu.vn

Nếu có vấn đề cần trao đổi, bạn có thể điền thông tin vào Form ở dưới và gửi đến chúng tôi

Gửi thông tin liên hệ

Vị trí bản đồ

Top