Công nhận tốt nghiệp

Danh sách HSSV được công nhận tốt nghiệp và không công nhận tốt nghiệp tháng 11/2019

13 Tháng Mười Một 2019 04:36 CH

Danh sách học sinh sinh viên được công nhận tốt nghiệp và không công nhận tốt nghiệp các lớp TC dược VB2 khóa,2, 3, TC dược chính quy 14,15, TC dược VLVH 14A,  TC dược VLVH 2,5 năm khóa 1,2; lớp Cao đẳng Dược liên thông 6A.

Top