Công nhận tốt nghiệp

DS SV đủ và không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp tháng 8/2019 các ngành CĐ hệ chính quy

16 Tháng Tám 2019 05:20 CH

Danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 8/2019 các ngành Cao đẳng hệ chính quy (Các bạn SV có thể tải về để xem chi tiết, vì là file A3 nên chữ nhỏ, chọn phải chuột vào khung danh sách và chọn Save As...)

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 8/2019 các ngành Cao đẳng hệ chính quy

Top