Đào tạo ngắn hạn

Chiêu sinh lớp Quản lý Điều dưỡng

29 Tháng Hai 2016 06:43 SA

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

 

           Căn cứ vào công văn số 3016/YT- 2ĐT ngày 27.4.2005 của Vụ Khoa học và Đào tạo - Bộ Y tế v việc đào tạo Quản lý Điều dưỡng;

 

         Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý Điều dưỡng của các cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh Đồng Nai;

 

         Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai mở lớp Quản lý Điều dưỡng Khóa IX theo chương trình của Bộ Y tế với kế hoạch cụ thể như sau:

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 

         Đào tạo người Điều dưỡng trưởng có kiến thức, kỹ năng cơ bản vê quản lý chuyên ngành Điều dưỡng, có phẩm chất, đạo đức tốt đ thực hiện được chức năng quản lý hệ thống Điều dưỡng tại đơn vị, đóng góp hiệu quả vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO:

 

         Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên đang làm nhiệm vụ Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, Kỹ thuật viên trưởng và các Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên y tế sẽ được b nhiệm giữ chức vụ Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên trưởng hoặc có nhu cầu học tập.

 

III. THI GIAN ĐÀO TẠO: 03 tháng (Từ 24/03/2016 đến 24/06/2016)

 

Thời gian học thứ 5,6,7/hàng tuần.

 

Khai giảng ngày 24/3/2016.

 

IV. ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Nai.

 

V. KINH PHÍ ĐÀO TẠO: 3.000.000đ /đồng/ học viên/ khóa (bao gồm cả tiền tài liệu và tham quan thực tập bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh).

 

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/3/2016( Đăng ký trước ngày 11/03/2016)

 

Đăng ký tham gia lớp học: Phòng CTHSSV – ĐT: 0612211152.

 

Trân trọng kính chào.                                                                        

 

NNnn

 

 

Top