Khoa học Cơ bản

Bộ môn Ngoại ngữ-Tin Học

Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Nai được thành lập với sứ mệnh đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng ngoại ngữ cho các ngành nghề của Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Nai. Qua quá trình phát triển mặc dù là đơn vị mới thành lập còn nhiều khó khăn nhưng trong những năm gần đây Bộ môn có những sự phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng.

 Đội ngũ giảng viên, giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành của Bộ môn gồm 06 người trong đó có 04 Thạc sỹ, 02 cử nhân. Là một trong những bộ môn có đội ngũ giảng viên vững về chuyên môn, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Khoa Khoa Học Cơ Bản và Nhà trường.        

Định hướng phát triển đào tạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin được Bộ môn chú trọng xây dựng theo hướng nội dung chương trình gắn lý thuyết với thực tiễn, nghiên cứu và áp dụng các chương trình đào tạo theo xu hướng toàn cầu. Sinh viên được học tập tại các phòng hiện đại để khi tốt nghiệp sinh viên sẵn sàng đáp ứng được các yêu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội và hội nhập quốc tế.

Bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực ngoại ngữ, tin học như Anh văn cơ bản, Anh văn chuyên ngành, Tin học đại cương, Tin học căn bản cho khối trung cấp và cao đẳng hệ chính qui. Ngoài ra, giảng viên của bộ môn còn  tham gia nghiên cứu khoa học và giảng dạy  cho các lớp trung cấp, cao đẳng hệ liên thông và vừa học vừa làm.                      

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, Bộ môn còn tham gia giảng dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của nhà trường. Bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và tin học cho sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và nghiên cứu ngày càng phong phú đa dạng để sau khi tốt nghiệp sinh viên sẵn sàng đáp ứng được các yêu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng là một mảng luôn được bộ môn chú trọng. Bộ môn đặc biệt quan tâm đến các hướng nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực phương pháp giảng dạy. Năm 2015 bộ môn đã hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt đề tài “Nghiên cứu thực trạng trình độ tiếng Anh và yếu tố liên quan ở sinh viên dược năm 3 tại trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai”, đề tài được nhà trường đánh giá cao về hiệu quả và tính ứng dụng thực tiễn.

Cán bộ giảng dạy trong bộ môn là những người có trình độ, có tâm huyết xây dựng bộ môn và Khoa phát triển ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ y tế của xã hội trong xu thế hội nhập. Với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, nhiều cán bộ của bộ môn đã nhận được bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai cũng như giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Nai. Tập thể cán bộ của bộ môn đã nhận được nhiều bằng khen và giấy khen của các cấp.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của nhà trường, bộ môn Ngoại ngữ tin học ngày càng được nâng cao về trình độ và năng lực chuyên môn. Hầu hết các giáo viên trong Bộ môn đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Bản thân mỗi giáo viên luôn phấn đấu là một tấm gương tự học và sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng tập thể bộ môn nói riêng, nhà trường nói chung ngày một vững mạnh.

Top