Phòng khám đa khoa

Phòng khám đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

Từ năm 2013, trường chính thức đưa phòng khám đa khoa vào hoạt động nhằm giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đồng thời khai thác tiềm lực đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm và tạo thêm cơ sở thực hành thực tập cho học sinh sinh viên (hiện nay phòng khám đa khoa trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai đã được chuyển về trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai).

Với nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân, Kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm trực tiếp khám chữa bệnh

Top