Thông báo

Danh sách SV được công nhận TN năm 2020 ngành CĐ Hộ sinh, CĐ LT VLVH Kỹ thuật Phục hồi Chức năng, CĐ LT VLVH Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, CĐ Dược khóa VI

14 Tháng Mười 2020 03:25 CH

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2020 ngành Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng liên thông VLVH Kỹ thuật Phục hồi Chức năng, Cao đẳng liên thông VLVH Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Cao đẳng Dược khóa VI

Top