Thông báo

Lịch thi tốt nghiệp Định hướng 6 tháng

15 Tháng Hai 2017 08:36 SA

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai;

Phòng Đào tạo thông báo đến các học sinh lớp định hướng Y học cổ truyền – Y học dự phòng năm học 2016 – 2017 lịch thi tốt nghiệp như sau:

1.Phổ biến quy chế thi, lịch thi, danh sách học sinh đủ điều kiện.

-  Thời gian: Sáng 06/3/2017 (8h – 9h).

-  Địa điểm: Hội trường đa chức năng.

-  Đối tượng: Y sĩ cổ truyền 18A và Y sĩ dự phòng 18B1 – B2.

2.Thi Lý thuyết chuyên môn tổng hợp.

-  Thời gian: Sáng 08/3/2017 (8h – 9h30).

-  Địa điểm: Phòng B301, B 302, B303, B304.

-  Đối tượng: Y sĩ cổ truyền 18A và Y sĩ dự phòng 18B1 – B2.

3.Thi thực hành.

3.1. Y học cổ truyền 18A.

-  Thi thực hành làm bệnh án tại bệnh viện.

+ Thời gian: Sáng 09/3/2017 (6h30 – 10h30).

+ Địa điểm: Bệnh viện Y dược cổ truyền và Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

-  Thi vấn đáp tại trường.

+ Thời gian: Chiều 09/3/2017 và Sáng chiều 10/3/2017.

(7h30 – 11h và 13h30 – 16h30).

+ Địa điểm: Phòng Thực hành Y học cổ truyền.

3.2.  Y học dự phòng 18B1 – B2.

-  Thi vấn đáp tại trường.

+ Thời gian: Sáng chiều 09/3/2017 và Sáng 10/3/2017.

(7h30 – 11h và 13h30 – 16h30).

+ Địa điểm: Phòng Thực hành Tiền Lâm sàng.

Lưu ý:

-      Học sinh xem danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và thi lại tốt nghiệp lần 2 sau ngày 03/3/2017 trên trang web và bảng thông báo đào tạo của trường.

-      Sau khi thi Lý thuyết chuyên môn, học sinh ở lại và tập trung để nghe phổ biến kế hoạch và bắt thăm thi thực hành làm bệnh án tại Bệnh viện.

-      Học sinh không làm đơn xin thi lại tốt nghiệp lần 2 sẽ không được dự thi trong kỳ thi này, hạn chót nhận đơn kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/02/2017.

Đề nghị toàn thể học sinh thực hiện đúng nội qui quy chế của nhà trường./.

Top