Tin hoạt động

Chương trình ngoại khóa “Cấp cứu ngưng hô hấp - tuần hoàn ở cộng đồng”

04 Tháng Giêng 2024 02:01 CH

Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2024, Khoa Y- Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tổ chức chương trình ngoại khóa “Cấp cứu ngưng hô hấp - tuần hoàn ở cộng đồng” năm học 2023 – 2024.

Chương trình ngoại khoá có: BSCKI. Phạm Thị Lưu Luyến - Trưởng khoa Y, cùng toàn thể giảng viên khoa Y, giảng viên khoa Dược và gần 200 bạn sinh viên ngành Dược.

Khoa Y tổ chức chương trình ngoại khóa nhằm giúp các bạn sinh viên tích lũy được các kiến thức và kỹ năng để thực hiện sơ cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn ở cộng đồng kịp thời, hiệu quả đem lại niềm hy vọng cho các bệnh nhân.

Sau đây là một số hình ảnh trong chương trình:

BSCKI. Phạm Thị Lưu Luyến - Trưởng khoa Y chia sẻ những kiến thức cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn ở cộng đồng

Quà tặng dành cho sinh viên trả lời đúng câu hỏi

Thầy Ninh Long Tài - giảng viên khoa Y hướng dẫn kỹ thuật cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn ở cộng đồng trên mô hình

Các bạn sinh viên thực hành kỹ thuật cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn ở cộng đồng trên mô hình

Top