Tin hoạt động

Hội nghị Cán bộ Viên chức, Người lao động năm 2020

13 Tháng Giêng 2020 02:57 CH

Trong hai ngày 10 và 13 tháng 01 năm 2020, trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tổ chức “Hội nghị Cán bộ Viên chức, Người lao động năm 2020”.

Dự Hội nghị có :

- Thầy Nguyễn Hồng Quang – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

- Thầy Nguyễn Lương Thao – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

- Ông Nguyễn Phước Đức – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

Cùng toàn thể giáo viên, cán bộ viên chức trong trường.

Hội nghị đã được nghe TTƯT. BS. Nguyễn Lương Thao – Phó Hiệu trưởng thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

ThS. Nguyễn Trần Tuấn Kiệt - Trưởng Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học thay mặt Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo nhiệm kỳ 2018 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2020 – 2022 và báo cáo kiểm điểm của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Trong hai ngày, quý thầy cô, cán bộ viên chức đã thảo luận và góp ý vào báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và mang tính chất xây dựng cao. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thầy Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng 2020, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

Tại Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Nhằm tuyên dương và khen thưởng những tập thể và cá nhân đã đạt thành tích cao trong năm 2019, Ban thi đua khen thưởng nhà trường đề xuất các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong trường như sau:

 * 07 tập thể được tặng giấy khen: Giấy khen Tập thể lao động tiên tiến.

 * 26 cá nhân được nhận giấy khen lao động tiên tiến.

 * 12 cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở".

 * 02 tập thể và 18 cá nhân nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 của Công đoàn Cơ sở trường.

 Sau đây là một số hình ảnh về khen thưởng :

Top