Tin hoạt động

Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

13 Tháng Sáu 2024 05:23 CH

Chiều ngày 13 tháng 6 năm 2024, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tổ chức “Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024”. Nhằm đánh giá những nội dung làm được, làm tốt, đồng thời toàn đảng bộ cũng tập trung phân tích, đánh giá những hạn chế, yếu kém và tìm ra những nguyên nhân của hạn chế yếu kém, để đề ra những giải pháp mang tính đột phá để lãnh đạo chỉ đạo, khắc phục những tồn tại hạn chế, triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra cho những tháng cuối năm 2024.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, đoàn kết và thống nhất, cùng tập thể đề ra phương hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề xuất những chiến lược giải pháp cụ thể kịp thời cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong toàn trường thực hiện thắng lợi đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Bí thư đảng bộ đã phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có:

- Đồng chí Lê Thanh Thơ – Chủ nhiệm UBKT đảng Ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai.

Cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ trường.

Phát biều khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quang đề nghị toàn thể đảng viên tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng, nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo, thẳng thắn phân tích đánh giá những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá cụ thể để khắc phục những hạn chế tồn tại để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 6 tháng cuối năm và của cả năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang Bí thư Đảng ủy đã trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. Dự thảo báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị Nhà trường, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ, Chính quyền và đòan thể tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương khóa XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh khóa IX, Nghị quyết Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025…Đồng thời, báo cáo chính trị cũng đã đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác đào tạo; trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức – cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo và các báo cáo của năm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang Bí thư  Đảng ủy trường trình bày dự thảo Báo cáo sơg kết công tác 6 tháng đầu năm  và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

          Đồng chí Đào Thị Nhung Đảng uỷ viên, UVUBKT đảng uỷ thông qua dự thảo báo cáo công kiểm tra, giám sát của UBKT trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ, của UBKT 6 tháng cuối năm 2024.

Đánh giá chung thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Trường đã cùng với các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong toàn trường bám sát các nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ trường để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp đề hoàn thành tốt các nhiệm vụ về đào tạo, phục vụ đào tạo, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, chương trình linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế.

Đảng bộ có 03 chi bộ trực thuộc với 48 đảng viên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, các ý kiến của đại biểu xoay quanh các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 về công tác đào tạo, tuyển sinh của trường; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể trong các phong trào hoạt động và phát triển nguồn từ Học sinh – Sinh viên; công tác học tập nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên ngành y; công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy Trường…

Đ/c Trần Hạnh - Chi bộ Giáo viên phát biểu trong hội nghị

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Thơ – Chủ nhiệm UBKT đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ trường trong thời gian qua, đồng chí cũng đánh giá cao những mô sinh hoạt đảng, phát huy tinh thần dân chủ trong xây dựng đảng của từng đảng viên trong toàn đảng bộ trong việc tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết của từng chi đảng bộ trong nhà trường. Bên cạnh đó Chủ nhiệm UBKT đảng uỷ Khối cũng đề nghị Đảng bộ trường tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm trong thời gian qua, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế yếu kém và đề xuất giải pháp cụ thể khắc phục và tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và nghị quyết đã đề ra, đặc biệt trong các mục tiêu, nhiệm vụ phải có các chỉ tiêu, số liệu cụ thể để bám sát thực hiện.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy Trường đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác, tạo ra thế và lực trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 của các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ trường tiếp tục phát huy những mặt tích cực, đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Hồng Quang cũng khẳng định và đề nghị Đảng ủy trường tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh và xác định trọng tâm của năm 2024 là tập trung nghiên cứu tham mưu có chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền; quy chế dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò các đoàn thể trong xây dựng Đảng.                    

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác. Đảng uỷ kêu gọi toàn thể đảng viên, giảng viên, viên chức, người lao động và HSSV trong toàn trường đoàn kết, nỗ lực cùng đồng hành, phối hợp vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế yếu kém, có những quyết sách đúng đắn, linh hoạt, phù hợp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra tiếp tục đưa Nhà trường phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - Chi bộ Văn phòng tham gia báo cáo tham luận

Đ/c Ninh Huỳnh Toản - Chi bộ HSSV tham gia báo cáo tham luận

Đ/c Đào Thị Nhung - Chi bộ Giáo viên tham gia phát biểu trong hội nghị

Đ/c Phan Ngọc Lễ - Chi bộ HSSV tham gia phát biểu trong hội nghị

Đ/c Đoàn Thị Huế - Chi bộ HSSV tham gia phát biểu trong hội nghị

Đ/c Phạm Hữu Vinh - Chi bộ Văn phòng tham gia phát biểu trong hội nghị

Chụp hình lưu niệm

Top