Tin hoạt động

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)

19 Tháng Năm 2022 10:41 SA

Sáng ngày 19 tháng 05 năm 2022, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) tại phòng họp 2 của trường và tổ chức buổi học tập chuyên đề năm 2022 với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

 

Top