Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

26 Tháng Sáu 2020 08:53 SA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

I. Vị trí:

1. Bác sĩ các chuyên ngành (Nội, Nhi, Nhiễm):                              02 người

2. Cử nhân Phục hồi Chức năng – Vật lý trị liệu:                           01 người

3. Cử nhân Xét nghiệm (Ưu tiên Thạc sĩ):                                      01 người

4. Cao đẳng Văn thư lưu trữ trở lên:                                              01 người

II. Thời gian nhận hồ sơ:

Tiếp nhận hồ sơ  từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/08/2020.

III. Liên hệ:

Phòng Hành chính Tổng hợp – Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

Địa chỉ: KP9, Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tel: 02513.881.390

Tải file Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Top