Ban lãnh đạo

Nội dung

Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai gồm :

 

HIỆU TRƯỞNG

TTƯT.BS. Nguyễn Thị Thanh Hà

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TTƯT.BS. Nguyễn Lương Thao 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Hồng Quang

Top