Ban lãnh đạo

Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai gồm :

 

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Hồng Quang

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TTƯT.BS. Nguyễn Lương Thao 

Top