Công nhận tốt nghiệp

Công nhận và không công nhận tốt nghiệp CĐ chính quy, CĐ liên thông VLVH

18 Tháng Sáu 2020 11:00 SA

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp CĐ chính quy, CĐ liên thông VLVH và không được CNTN CĐ liên thông VLVH tháng 6 - 2020

1. Cao đẳng chính quy

2. Cao đẳng liên thông VLVH

3. Không được CNTN

Top