Công nhận tốt nghiệp

Công nhận và không công nhận tốt nghiệp khối CĐ chính quy, khối Trung cấp kỳ thi tháng 12 năm 2019

10 Tháng Giêng 2020 01:45 CH

  • Khối Cao đẳng chính quy: (Do là file A3, nên các bạn nên tải về để xem cho rõ)

  • Cao đẳng Điều dưỡng liên thông VLVH và Khối Trung cấp :

Top