Khoa Y

Bộ môn Y Lâm Sàng

1. Giới thiệu chung:

Bộ môn Y Lâm Sàng được ra đời cùng với sự thình thành và phát triển của trường, hiện nay bộ môn đang ngày càng phát triển, vững mạnh trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám điều trị bệnh, chăm sóc cho người bệnh cũng như các hoạt động phong trào, thiện nguyện.

Hiện nay, xu thế phát triển chung khu vực hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra nhanh chóng và rộng khắp, đòi hỏi bộ môn không ngừng trau dồi kiến thức, học tập nâng cao trình độ, học tập  để đáp ứng với nhu cầu phát triển của đất nước, góp phần đào tạo người cán bộ y tế có năng lực, giàu y đức.

2. Chức năng nhiệm vụ:

Bộ môn Y Lâm Sàng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo, giảng dạy. nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy các môn bệnh học trong toàn trường: nội, ngoại, nhi, nhiễm, chuyên khoa cho học sinh sinh viên. Kèm theo đó là giảng dạy thực hành tại bệnh viện, giúp cho học sinh sinh viên tiếp cận thực tế với môi trường điều trị chăm sóc người bệnh trên thực tế, giúp sinh viên làm quen với các thủ thuật, kĩ thuật đã học, tiếp cận thực tế với hoạt động chăm sóc cho người bệnh. Thực hiện sự phân công của nhà trường trong công tác chỉnh sửa, soạn, in ấn giáo trình bài giảng, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh tại phòng khám, tham gia các phong trào.

Top