Đoàn thể

Công đoàn

Là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Đồng Nai.

Thành phần trong ban Chấp hành Công đoàn gồm có :

1. Ông Nguyễn Phước Đức  - Chủ Tịch.

2. Bà Đỗ Thị Kim Hồng - Phó Chủ tịch.

3. Ông Nguyễn Tuấn Hải - Ủy Viên Ban Chấp Hành.

4. Bà Mai Thị Phương - Ủy Viên Ban Chấp Hành.   

5. Bà Trần Hạnh - Ủy Viên Ban Chấp Hành.

Hoạt động của công đoàn cơ sở trường  tập trung vào các công tác chính như:

* Công tác tuyên truyền giáo dục:

Như tuyên truyền giáo dục CBCC thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tổ chức học nghị quyết của Đảng, học pháp luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

* Các hoạt động thi đua trong CBCC

- Như phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”: Hầu hết giáo viên nhà trường đều lần lượt tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường hàng năm, có nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh,  các trường Y tế khu vực phía Nam và có 2 giáo viên  đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Toàn quốc.

- Phong trào thi đua rèn luyện y đức, đạo đức nghề nghiệp: Hàng năm nhà trường đều tham gia vào phong trào hiến máu nhân đạo do tỉnh phát động. Đầu năm 2006 có 153 cán bộ giáo viên và học sinh đã hiến máu nhân đạo. Năm 2007 có 189 cán bộ giáo viên và học sinh đã hiến máu nhân đạo.

- Phong trào xanh - sạch - đẹp, an toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ được duy trì thường xuyên.

- Phong trào lao động sáng tạo, cải tiến và áp dụng phương pháp dạy học tích cực  đạt kết quả cao.

- Công đoàn cùng với chính quyền tạo thêm nhiều việc làm, tăng cường chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, Hàng năm công đoàn tổ chức cho đoàn viên công đoàn và gia đình đi tham quan nghỉ mát, tặng quà sinh nhật, thăm hỏi động viên đoàn viên lúc ốm đau, đã tạo mối đoàn kết, gắn bó  tập thể, với hoạt động của nhà trường .

- Phong trào học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên công đoàn luôn được chú trọng, hàng năm có từ 5-6 cán bộ, giáo viên đi học đại học, chuyên khoa I, chuyên khoa II, Cao cấp chính trị …
Nhiều năm liền Công đoàn cơ sở  trường luôn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh, được Liên Đoàn Lao Động Tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen, được UBND tỉnh Tặng bằng khen là đơn vị có đời sống văn hóa tốt .

Top