Đoàn thể

Đảng Bộ

* Đảng Ủy : 

- Đồng chí :  Nguyễn Hồng Quang - Bí Thư Đảng Bộ.

- Đồng chí : Nguyễn Lương Thao - Phó Bí Thư Đảng Bộ - Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

- Đồng chí : Nguyễn Phước Đức - Đảng Ủy Viên.

- Đồng chí : Nguyễn Thị Thu Hiền - Đảng Ủy Viên.

- Đồng chí : Trần Hạnh - Đảng Ủy Viên.

- Đồng chí : Nguyễn Thị Thanh Hiền - Đảng Ủy Viên.

- Đồng chí : Nguyễn Quốc Huy - Đảng Ủy Viên.

* Các Chi Bộ : 

- Chi Bộ Văn Phòng:

1. Bí Thư: Đ/C Nguyễn Phước Đức.

2. Phó Bí thư: Đ/C Nguyễn Thị Thanh Hiền.

3. Ủy viên : Đ/C Hoàng Thị Thu Hòa.

- Chi Bộ Giáo Viên.

1. Bí Thư: Đ/C Nguyễn Lương Thao.

2. Phó Bí thư: Đ/C Trần Hạnh.

3. Ủy viên: Đ/C Đào Thị Nhung.

- Chi Bộ Học Sinh - Sinh Viên:

1. Bí Thư: Đ/C Nguyễn Thị Thu Hiền

2. Phó Bí thư: Đ/C Nguyễn Quốc Huy.

3. Ủy viên: Đ/C Mai Xuân Bình.

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG TRƯỜNG

- Năm 1977: Chi bộ Trường Trung học Y tế Đồng Nai được thành lập

Chi bộ trường có 13 đảng viên, trong đó 4 đảng viên là cán bộ, giáo viên, còn lại 9 đảng viên là học sinh, “bộ đội chuyển sang học”.

- Năm 2012 Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai được thành lập.

- Hơn 40 năm phát triển, từ 04 Đảng viên ban đầu nay Đảng bộ đã có 49 đảng viên, có rất nhiều sự thay đổi về số lượng cán bộ viên chức và cả cơ sở vật chất trong trường, hiện nay trường có 03 Phòng chức năng; 04 Khoa, 11 bộ môn thuộc các Khoa; 01 phòng khám Đa Khoa; 01 Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ.

Công tác phát triển Đảng trong nhà trường luôn được coi trọng, Đảng bộ luôn giới thiệu những quần chúng tích cực để học lớp đối tượng Đảng do Đảng ủy khối tổ chức và xem xét để kết nạp Đảng viên mới. Đặc biệt quan tâm đến tạo nguồn phát triển đảng ở Sinh viên, học sinh học tập tại trường để các em luôn phấn đấu rèn luyện trong học tập cũng như đạo đức của bản thân.

- Hàng năm Chi, Đảng bộ trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được tặng nhiều giấy khen của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, được tặng cờ thi đua, bằng khen của Tỉnh ủy Đồng Nai.

Top