Đoàn thể

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

Tổ chức nhân sự:

- Bí thư:   Đồng chí Trần Hạnh - Chủ tịch hội sinh viên trường

- Phó BT: Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu

- Phó BT: Đồng chí Lương Công Nhật

- Phó BT : Đồng chí Trần Thị Mỹ Lệ

Và 21 Ủy viên.

Đoàn thanh niên trường đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh Đoàn Đồng Nai và Cấp Đảng ủy Trường CĐ Y Tế Đồng Nai.

Lực lượng đoàn viên tập trung chủ yếu trong các khối học sinh- sinh viên. Học sinh - sinh viên hệ  chính quy có tuổi đời trung bình từ 18 đến 20 tuổi và đều tốt nghiệp trung học phổ thông, do vậy các phong trào hoạt động của đoàn rất sôi động.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt” các năm cuối của khối cao đẳng, khối trung học chính quy đều tham gia thi học sinh giỏi ở lớp, ở trường để tuyển chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi các Trường CĐ, trung cấp Y  tế phía Nam và Toàn quốc.

Triển khai và thực hiện cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích  trong giáo dục”.

Phong trào văn thể mỹ chào mừng các ngày lễ lớn như ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Học sinh sinh viên 09/01, ngày thành lập Đoàn 26/3…

Phòng chống các tệ nạn xã hội trong trường học như cờ bạc, ma túy …

Phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau….

Trong những năm qua hoạt động của Đoàn thanh niên nhà trường rất sôi động cuốn hút nhiều bạn trẻ tham gia .Hàng năm đều có các đợt tổ chức kết nạp đoàn. Đầu khóa học tỷ lệ đoàn viên đạt 85% - 91%   khi tốt nghiệp ra trường tỉ lệ đạt 96%. Tổng kết cuối năm Đoàn trường luôn được công nhận là cơ sở Đoàn vững mạnh.

Top