Tin hoạt động

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

17 Tháng Giêng 2024 08:12 SA

Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2024, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tổ chức "Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024"; Với tinh thần đoàn kết, thẳng thắn, quyết tâm cao, cùng chính quyền và các đoàn thể phấn đấu khắc phục khó khăn, vướng mắc, vận dụng lợi thế có được để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác. Toàn bộ đảng viên, giảng viên, viên chức, người lao động đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, linh hoạt, phù hợp của Đảng bộ để tiếp tục đưa Nhà trường phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Hồng Quang – Bí thư Đảng ủy, Tập thể  Đảng ủy cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ trường.

Thăy mặt Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền,  Đảng ủy viên đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. Đồng chí Đào Thị Nhung Uỷ viên UBKT đảng uỷ trình bày dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giáng sát trong đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát 2024 của Đảng uỷ.

Trên tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng thực tế, dự thảo các báo cáo đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị Nhà trường, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ, Chính quyền và đòan thể tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương khóa XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh khóa IX, Nghị quyết Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025…Đồng thời, báo cáo chính trị cũng đã đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác đào tạo; trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức – cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo và các báo cáo của năm. Đặc biệt báo cáo nhấn mạnh năm 2023, Nhà trường đã tổ chức thành công đánh giá ngoài thêm 03 chương trình đào tạo và đạt kết quả cao. Kết quả đạt được đã khẳng định được vai trò, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện vượt bậc của tập thể đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể của Nhà trường thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Đảng ủy viên  trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

         

Đồng chí Đào Thị Nhung, Đảng uỷ viên, Uỷ viên UBKT đảng uỷ trình bày báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đánh giá chung năm 2023, Đảng ủy Trường đã cùng với các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong toàn trường bám sát các nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ trường để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp đề hoàn thành tốt các nhiệm vụ về đào tạo, phục vụ đào tạo, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, chương trình linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2022 đạt 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tập thể Đảng bộ đề nghị Đảng cấp trên xếp loại hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; công tác phát triển đảng vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, các ý kiến của đại biểu xoay quanh các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 về công tác đào tạo, tuyển sinh của trường; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể trong các phong trào hoạt động và phát triển nguồn từ Học sinh – Sinh viên; công tác học tập nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên ngành y; công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy Trường…

Các đại biểu trong Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến trong Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy Trường đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác, tạo ra thế và lực trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên.

Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ trường tiếp tục phát huy những mặt tích cực, đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Hồng Quang cũng khẳng định trong năm 2024 đề nghị Đảng ủy trường tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh và xác định trọng tâm của năm 2024 là tập trung nghiên cứu tham mưu có chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền; quy chế dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò các đoàn thể trong xây dựng Đảng.  

        

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy Trường phát biểu tổng kết Hội nghị.

Tại Hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào và công tác Đảng năm 2023.

 

Top