Tin hoạt động

Hội nghị Giao ban công tác Đoàn - Hội khối các trường Đại học, Cao đẳng quý II năm học 2019 – 2020

12 Tháng Sáu 2020 02:42 CH

Sáng ngày 12 tháng 06 năm 2020, tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tổ chức “Hội nghị Giao ban công tác Đoàn - Hội khối các trường Đại học, Cao đẳng quý II năm học 2019 – 2020”

Tham gia hội nghị có:

+ Về phía Tỉnh Đoàn: Đ/c Hồ Hồng Nguyên - Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh.

Cùng đại diện Ban Kiểm tra, Ban Trường học, Ban Phong trào, Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn

+Về phía các trường Đại học - Cao đẳng có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận xoay quanh các nội dung trọng tâm hoạt động Đoàn - Hội trong học kỳ II và các hoạt động tình nguyện hè như: ý kiến triển khai dự thảo Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Nai; dự thảo Kế hoạch phối hợp Tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi", "Tiếp sức đến trường" tỉnh Đồng Nai năm 2020; tham góp ý kiến Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn - Hội năm học 2019 - 2020; định hướng và lấy ý kiến về chiến dịch Mùa hè xanh, định hướng về công tác thi đua, khen thưởng năm học,... Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nhận được rất nhiều ý kiến của các trường xoay quanh các vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác Đoàn - Hội khối Đại học, Cao đẳng trong thời gian qua do nghỉ dịch CoVid-19 vừa qua.

Top